Komponisten von A-Z

Genres
Epochen
Schulen
Länder
Geschlecht
  1. Alle
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. X
  26. Y
  27. Z

  Komponisten

  (58 Einträge)
  1 bis 58
  1. Baley, Virko (geb. 1938)
  2. Balsys, Eduardas (1919-1984)
  3. Baranova, Marina (geb. 1981)
  4. Barjansky, Adolf (1851-1900)
  5. Barvinsky, Vasyl (1888-1963)
  6. Bruk, Fridrich (geb. 1937)
  7. Desyatnikov, Leonid (geb. 1955)
  8. Dunayevsky, Isaak (1900-1955)
  9. Elman, Mischa (1891-1967)
  10. Feltsman, Oskar B. (1921-2013)
  11. Filippenko, Arkady (1912-1983)
  12. Goldfaden, Abraham (1840-1908)
  13. Gonobolin, Alexander (geb. 1953)
  14. Grigorjeva, Galina (geb. 1962)
  15. Gubanov, Yakov (geb. 1954)
  16. Kapustin, Nikolai (1937-2020)
  17. Karabyts, Ivan (1945-2002)
  18. Klebanov, Dmitri Lvovich (1907-1987)
  19. Klinger, Ivan (1818-1897)
  20. Kolessa, Mykola (1903-2006)
  21. Korsun, Anna (geb. 1986)
  22. Kosenko, Viktor Stepanowitsch (1896-1938)
  23. Lilien, Ignace (1897-1963)
  24. Lyatoshinsky, Boris (1895-1968)
  25. Lysenko, Mykola (1842-1912)
  26. Majerski, Tadeusz (1888-1963)
  27. Melnyk, Lubomyr (geb. 1948)
  28. Mouravieff, Leon (1905-1987)
  29. Neselovskyi, Vadim (geb. 1977)
  1. Nikolayev, Leonid (1878-1942)
  2. Pereverzev, Igor (geb. 1977)
  3. Poleva, Victoria Vita (geb. 1962)
  4. Revutsky, Levko (1889-1977)
  5. Revuzkij, Levko (1889-1977)
  6. Schamo, Igor (1925-1982)
  7. Scriabin, Julian (1908-1919)
  8. Shalygin, Maxim (geb. 1985)
  9. Shamo, Igor (1925-1982)
  10. Shamo, Yuriy (1947-2015)
  11. Shchetynsky, Alexander (geb. 1960)
  12. Shor, Alexey (geb. 1970)
  13. Shoryk, Myroslaw (1938-2020)
  14. Silvestrov, Valentin (geb. 1937)
  15. Skoryk, Myroslaw (1938-2020)
  16. Stakhov, Slavik (geb. 1972)
  17. Stankovich, Evgeny (geb. 1942)
  18. Stetsenko, Kyrylo (1882-1922)
  19. Stillman, Mitya (1892-1932)
  20. Tchesnokov, Dimitri (geb. 1982)
  21. Tiomkin, Dimitri (1894-1979)
  22. Turovsky, Roman (geb. 1961)
  23. Victorova, Olga (geb. 1960)
  24. Vynnytsky, Volodymyr (geb. 1955)
  25. Wallner, Leopold (1847-1913)
  26. Yurina, Ludmila (geb. 1961)
  27. Zagaykevych, Alla (geb. 1966)
  28. Zhukov, Sergey (geb. 1951)
  29. Zubitsky, Vladimir (geb. 1953)

  Komponisten

  (58 Einträge)
  1 bis 58