Komponisten von A-Z

Genres
Epochen
Schulen
Länder (1)
Geschlecht
  1. Alle
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. X
  26. Y
  27. Z

  Komponisten

  (72 Einträge)
  1 bis 72
  1. Alchevskiy, Gregory (1866-1920)
  2. Baley, Virko (geb. 1938)
  3. Balsys, Eduardas (1919-1984)
  4. Baranova, Marina (geb. 1981)
  5. Barjansky, Adolf (1851-1900)
  6. Barvinsky, Vasyl (1888-1963)
  7. Bibik, Valentin (1940-2003)
  8. Brandmann, Israel (1901-1992)
  9. Bruk, Fridrich (geb. 1937)
  10. Desyatnikov, Leonid (geb. 1955)
  11. Dunayevsky, Isaak (1900-1955)
  12. Elman, Mischa (1891-1967)
  13. Fedorov, Borys (2. Hälfte 20. Jahrhundert)
  14. Filippenko, Arkady (1912-1983)
  15. Goldfaden, Abraham (1840-1908)
  16. Gonobolin, Alexander (geb. 1953)
  17. Grigorjeva, Galina (geb. 1962)
  18. Gubanov, Yakov (geb. 1954)
  19. Herasymenko, Oxsana (2. Hälfte 20. Jahrhundert)
  20. Hulak-Artemovsky, Semen (1813-1873)
  21. Jedlichka, Alois (1821-1894)
  22. Kapustin, Nikolai (1937-2020)
  23. Karabyts, Ivan (1945-2002)
  24. Klebanov, Dmitri Lvovich (1907-1987)
  25. Klinger, Ivan (1818-1897)
  26. Kolessa, Mykola (1903-2006)
  27. Korsun, Anna (geb. 1986)
  28. Kosenko, Viktor Stepanowitsch (1896-1938)
  29. Kugel, Michael (geb. 1946)
  30. Kushpler, Zoryana (geb. 1975)
  31. Kyianytsia, Vitalii (geb. 1991)
  32. Lilien, Ignace (1897-1963)
  33. Lyatoshinsky, Boris (1895-1968)
  34. Lysenko, Mykola (1842-1912)
  35. Majerski, Tadeusz (1888-1963)
  36. Melnyk, Lubomyr (geb. 1948)
  1. Momotenko, Alfred (geb. 1970)
  2. Mouravieff, Leon (1905-1987)
  3. Naiditch, Dimitri (geb. 1963)
  4. Nikolayev, Leonid (1878-1942)
  5. Pereverzev, Igor (geb. 1977)
  6. Poleva, Victoria Vita (geb. 1962)
  7. Pouishnoff, Leff (1891-1959)
  8. Revutsky, Levko (1889-1977)
  9. Revuzkij, Levko (1889-1977)
  10. Schamo, Igor (1925-1982)
  11. Scriabin, Julian (1908-1919)
  12. Shalygin, Maxim (geb. 1985)
  13. Shamo, Igor (1925-1982)
  14. Shamo, Yuriy (1947-2015)
  15. Shchetynsky, Alexander (geb. 1960)
  16. Shor, Alexey (geb. 1970)
  17. Shoryk, Myroslaw (1938-2020)
  18. Silvestrov, Valentin (geb. 1937)
  19. Skoryk, Myroslaw (1938-2020)
  20. Stakhov, Slavik (geb. 1972)
  21. Stankovich, Evgeny (geb. 1942)
  22. Stepovyi, Yakiv (1883-1921)
  23. Stetsenko, Kyrylo (1882-1922)
  24. Stillman, Mitya (1892-1932)
  25. Tchesnokov, Dimitri (geb. 1982)
  26. Tiomkin, Dimitri (1894-1979)
  27. Verbytsky, Mikhailo (1815-1870)
  28. Victorova, Olga (geb. 1960)
  29. Vynnytsky, Volodymyr (geb. 1955)
  30. Wallner, Leopold (1847-1913)
  31. Yurina, Ludmila (geb. 1961)
  32. Zagaykevych, Alla (geb. 1966)
  33. Zherbin, Mykhailo (1911-2004)
  34. Zhuk, Alexander (1907-1995)
  35. Zhukov, Sergey (geb. 1951)
  36. Zubitsky, Vladimir (geb. 1953)

  Komponisten

  (72 Einträge)
  1 bis 72