Komponisten von A-Z

Genres
Epochen
Schulen
Länder (1)
Geschlecht
  1. Alle
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. X
  26. Y
  27. Z

  Komponisten

  (86 Einträge)
  1 bis 80 1 2
  1. Alchevskiy, Gregory (1866-1920)
  2. Baley, Virko (geb. 1938)
  3. Balsys, Eduardas (1919-1984)
  4. Baranova, Marina (geb. 1981)
  5. Barjansky, Adolf (1851-1900)
  6. Barvinsky, Vasyl (1888-1963)
  7. Bibik, Valentin (1940-2003)
  8. Bliokh, Konstantin (geb. 1976)
  9. Brandmann, Israel (1901-1992)
  10. Bruk, Fridrich (geb. 1937)
  11. Dankevych, Kostiantyn (1905-1984)
  12. Desyatnikov, Leonid (geb. 1955)
  13. Dremlyuga, Mykola (1917-1998)
  14. Dunayevsky, Isaak (1900-1955)
  15. Elman, Mischa (1891-1967)
  16. Fedorov, Borys (2. Hälfte 20. Jahrhundert)
  17. Filippenko, Arkady (1912-1983)
  18. Goldfaden, Abraham (1840-1908)
  19. Gonobolin, Alexander (geb. 1953)
  20. Grigorjeva, Galina (geb. 1962)
  21. Gubanov, Yakov (geb. 1954)
  22. Herasymenko, Oxsana (2. Hälfte 20. Jahrhundert)
  23. Hulak-Artemovsky, Semen (1813-1873)
  24. Jedlichka, Alois (1821-1894)
  25. Kapustin, Nikolai (1937-2020)
  26. Karabyts, Ivan (1945-2002)
  27. Karamanov, Alemdar (geb. 1934)
  28. Kiva, Oleh (1947-2007)
  29. Klebanov, Dmitri Lvovich (1907-1987)
  30. Klinger, Ivan (1818-1897)
  31. Kolessa, Mykola (1903-2006)
  32. Korsun, Anna (geb. 1986)
  33. Kos-Anatolsky, Anatoliy (1909-1983)
  34. Kosenko, Viktor Stepanowitsch (1896-1938)
  35. Kossenko, Wiktor (1896-1938)
  36. Kugel, Michael (geb. 1946)
  37. Kushpler, Ihor (1949-2012)
  38. Kushpler, Zoryana (geb. 1975)
  39. Kyianytsia, Vitalii (geb. 1991)
  40. Lilien, Ignace (1897-1963)
  1. Lyatoshinsky, Boris (1895-1968)
  2. Lysenko, Mykola (1842-1912)
  3. Majerski, Tadeusz (1888-1963)
  4. Matyuk, Viktor (1852-1912)
  5. Meitus, Yuliy (1903-1997)
  6. Melnyk, Lubomyr (geb. 1948)
  7. Momotenko, Alfred (geb. 1970)
  8. Nikolayev, Leonid (1878-1942)
  9. Opanasiuk, Oleksandr (geb. 1959)
  10. Pereverzev, Igor (geb. 1977)
  11. Poleva, Victoria Vita (geb. 1962)
  12. Polupayenko, Mikhail (1848-1902)
  13. Pouishnoff, Leff (1891-1959)
  14. Povolotsky, Yuri (geb. 1962)
  15. Revutsky, Levko (1889-1977)
  16. Revuzkij, Levko (1889-1977)
  17. Rewuzkyj, Lewko (1889-1977)
  18. Saderatsky, Vsevolod (1891-1953)
  19. Schamo, Igor (1925-1982)
  20. Scriabin, Julian (1908-1919)
  21. Shalygin, Maxim (geb. 1985)
  22. Shamo, Igor (1925-1982)
  23. Shamo, Yuriy (1947-2015)
  24. Shchetynsky, Alexander (geb. 1960)
  25. Shor, Alexey (geb. 1970)
  26. Shoryk, Myroslaw (1938-2020)
  27. Silvansky, Mykola (1916-1985)
  28. Silvestrov, Valentin (geb. 1937)
  29. Skoryk, Myroslaw (1938-2020)
  30. Stakhov, Slavik (geb. 1972)
  31. Stankovich, Evgeny (geb. 1942)
  32. Stepovyi, Yakiv (1883-1921)
  33. Stetsenko, Kyrylo (1882-1922)
  34. Stillman, Mitya (1892-1932)
  35. Tchesnokov, Dimitri (geb. 1982)
  36. Tiomkin, Dimitri (1894-1979)
  37. Verbytsky, Mikhailo (1815-1870)
  38. Victorova, Olga (geb. 1960)
  39. Vynnytsky, Volodymyr (geb. 1955)
  40. Wallner, Leopold (1847-1913)

  Komponisten

  (86 Einträge)
  1 bis 80 1 2