Detailinformationen

 • Künstler: Shvachka, Popov, Koval, Shtonda, Kiev Chamber Choir, National RSO Ukraine, Kuchar
 • Label: Naxos, DDD, 2003
 • Bestellnummer: 9677203
 • Erscheinungstermin: 11.7.2005
 • Tracklisting
 • Mitwirkende
 1. 1 Prince Igor (Knyaz Igor): Overture
 2. 2 Prince Igor (Knyaz Igor): Act I: Greshno tait': ya skuki nye lyublyu (I don't like boredom) (Galitzky)
 3. 3 Prince Igor (Knyaz Igor): Act II: Dance of the Polovtsian Maidens
 4. 4 Prince Igor (Knyaz Igor): Act II: Merknyet svyet dnevnoy (Daylight is fading) (Konchakovna)
 5. 5 Prince Igor (Knyaz Igor): Act II: Myedlenno dyn' ugasal (Slowly the day was fading) (Vladimir)
 6. 6 Prince Igor (Knyaz Igor): Act II: Ni sna, ni ordikha (There is neither sleep, nor rest) (Prince Igor)
 7. 7 Prince Igor (Knyaz Igor): Act II: Polovtsian Dances - Ulyetay na kril'yahk vyetra (Fly away on the wings of the wind) (v
 8. 8 Prince Igor (Knyaz Igor): Act Iii: Polovtsian March
 9. 9 In the Steppes of Central Asia

EUR 7,99*

lieferbar innerhalb einer Woche
(soweit verfügbar beim Lieferanten)